Belangrijk voor werkgevers: de nieuwe wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 van kracht

  Vanaf 1 augustus 2022 moeten alle werkgevers zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze verplichting volgt uit nieuwe wetgeving. De wet heet: implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en is het resultaat van een Europese richtlijn. De wet introduceert onder meer nieuwe regels voor de informatieplicht van werkgevers, het studiekostenbeding, het nevenactiviteitenbeding en de […]

Verval van vakantie-uren, ook bij volledige arbeidsongeschiktheid

Op 15 december 2021 heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over een  arbeidsongeschikte werknemer die zich op het standpunt stelde dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen als gevolg van zijn aanhoudende arbeidsongeschiktheid. Nu de werkgever geen re-integratie verplichtingen had opgelegd vond de werknemer dat hem een […]

Een preventieve corona test in de werkrelatie, een moetje?

We horen het de Minister De Jonge vaak zeggen: door veel te testen kunnen we vroegtijdig besmettingen opsporen en uitbraaksituaties van het Corona virus voorkomen. Het testen op Corona is inmiddels ook onderwerp van gesprek geworden in de werkrelatie tussen werkgever en werknemer en leidt soms tot geschillen. De overheid is dus een voorstander van […]

COVID-19 NOW-REGELING AANGEPAST VOOR CONCERNS

Om werkbehoud tijdens de Corona crisis zoveel mogelijk te waarborgen wordt door bedrijven al veelvuldig gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op deze regeling. In beginsel geldt de tijdelijke regeling tot en met 31 mei van dit jaar. Maar verlenging is […]

Ontbinding arbeidsovereenkomst bij ziekte?

Een recente uitspraak op 19 juli 2019 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wijst uit dat ondanks een ziekmelding dit niet aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg hoeft te staan. De rechter was overgegaan tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een billijke vergoeding. Het hof heeft in hoger beroep dit onlangs […]

Mediation vaak ingezet vanwege het snelle resultaat

Waar wordt samengewerkt kunnen conflicten ontstaan. Niet alleen in de werkrelatie tussen werkgever en werknemer maar ook tussen medewerkers onderling, in teams,  binnen besturen, rechtspersonen of aandeelhouders. Ook in medezeggenschapstrajecten ontstaan soms samenwerkingsproblemen. Mediation is een alternatieve manier van conflictbeslechting. Door een onafhankelijke mediator die als procesbegeleider optreedt wordt gestreefd om conflicten snel op te […]