Om werkbehoud tijdens de Corona crisis zoveel mogelijk te waarborgen wordt door bedrijven al veelvuldig gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op deze regeling. In beginsel geldt de tijdelijke regeling tot en met 31 mei van dit jaar. Maar verlenging is mogelijk en zal voor 1 juni 2020 door de overheid bekend worden gemaakt.

De NOW-regeling is niet statisch. Op 22 april is door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal belangrijke aanpassingen bekend gemaakt. Deze zijn op 1 mei 2020 verder aangescherpt door de minister. Bedrijven die deze maanden meer dan twintig procent omzetverlies hebben, krijgen met deze regeling tot maximaal negentig procent van de loonkosten vergoedt maar omdat de regeling in de praktijk soms geen uitkomst biedt en onder spoed tot stand is gekomen is de regeling versoepeld.

Zo is de Concernregeling aangepast. Bij sommige concerns zijn werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de Corona crisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. Concerns waarvan de gehele omzetdaling twintig procent of meer is kunnen geen gebruik maken van de versoepeling. Deze blijven aangewezen op de reguliere NOW-regeling van 2 april 2020.

Aan zo’n versoepeling kleven risico’s erkent de minister, zo kunnen grote bedrijven strategisch gedrag vertonen en schuiven met kosten en omzet. Minister Koolmees is daarom weliswaar bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten vooraf verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, geen bonussen uitkeren aan de raad van bestuur en de directie of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud voorafgaande aan de aanvraag voor loonsubsidie. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019. De NOW-regeling wordt bij het UWV digitaal aangevraagd en deze beslist hierop vervolgens binnen enkele weken.

Tot slot het volgende.
Als werkgevers geen beroep op de NOW-regeling doen en gedurende de regeling overgaan tot ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen zal het UWV meewegen of ontslagen niet voorkomen kunnen worden door een NOW-subsidie aan te vragen. Dit betekent dat werkgevers die besluiten om nu te gaan reorganiseren er rekening mee moeten houden dat de ontslagaanvraag wordt getoetst aan de NOW-regeling. Met andere woorden: UWV zal onderzoeken of ontslag door de NOW-regeling kan worden voorkomen. De doelstelling van de NOW-regeling sluit daarbij ook aan, namelijk zoveel mogelijk ontslag voorkomen.

Voor verdere vragen over de NOW-regeling en of dat een oplossing biedt voor u, neem contact met ons op. Telefoon 023 – 8445191 of email ons op info@dammersadvocaten.nl.