Waar wordt samengewerkt kunnen conflicten ontstaan. Niet alleen in de werkrelatie tussen werkgever en werknemer maar ook tussen medewerkers onderling, in teams,  binnen besturen, rechtspersonen of aandeelhouders. Ook in medezeggenschapstrajecten ontstaan soms samenwerkingsproblemen.

Mediation is een alternatieve manier van conflictbeslechting. Door een onafhankelijke mediator die als procesbegeleider optreedt wordt gestreefd om conflicten snel op te lossen.

Binnen het arbeidsrecht heeft mediation inmiddels een belangrijke rol gekregen. Niet alleen kunnen partijen zelf voorstellen om via mediation een geschil op te lossen, ook via de rechter of na een verwijzing van een arbo-arts wordt mediation zeer regelmatig ingezet. Het doel van mediation is dat partijen zelf met interventie van een onafhankelijke mediator het geschil oplossen. Elke oplossing kan daarbij worden besproken. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt om de samenwerking te verbeteren, de werkrelatie te herstellen of kunnen er juist afspraken worden gemaakt om de samenwerking te beëindigen.

Ondanks dat het management binnen organisaties soms nog terughoudend reageert op een voorstel tot mediation heeft recent onderzoek van universiteit Utrecht eind 2018 uitgewezen dat vooral het snelle resultaat binnen de zakelijke markt de doorslag geeft om voor mediation te kiezen. Overigens hebben werknemers ook vaak wat koud watervrees.  Het Montaigne Centrum voor Rechtstaat en Rechtspleging ondervroeg bedrijven, advocaten en rechters over hun motieven om gebruik te maken van mediation. Als voornaamste redenen werden gegeven: snelheid en duidelijkheid dat bij mediation als pluspunt geldt. Redenen om niet voor mediation te kiezen hebben vaak te maken met weerstand bij één of beide partijen of gewoon onwennigheid. Een partij die vindt dat via de rechter meer druk op de wederpartij kan worden gelegd is minder bereid om de eerste stap naar mediation te zetten. Maar juridische procedures kunnen lang duren, en gaan gepaard met onzekerheid. Met mediation probeer je snel om het geschil op te lossen. Ondanks dat mediation geen wondermiddel is en het succes afhangt van de bereidheid van partijen om een compromis te sluiten blijkt dat wie eenmaal gebruik heeft gemaakt van zakelijke mediation, dit vaker blijft doen.

Is mediation ook iets voor u? Neem contact op met Alexandra Hock. Zij is geregistreerd MfN mediator en kan u verder informeren.