We horen het de Minister De Jonge vaak zeggen: door veel te testen kunnen we vroegtijdig besmettingen opsporen en uitbraaksituaties van het Corona virus voorkomen.

Het testen op Corona is inmiddels ook onderwerp van gesprek geworden in de werkrelatie tussen werkgever en werknemer en leidt soms tot geschillen. De overheid is dus een voorstander van de Corona testen. Minister De Jonge heeft onlangs voor werkgevers een (tijdelijke) financiële regeling in het leven geroepen die werknemers zonder klachten preventief willen laten testen. Voor werknemers met Corona gerelateerde klachten geldt nog steeds de officiële test via de GGD.

Nu het voor werkgevers steeds makkelijker wordt om medewerkers te laten testen op Corona, zeker nu dat er snel-testen en de zelf-testen beschikbaar zijn, doet de vraag zich voor of de werknemer verplicht is om mee te werken aan dit soort preventieve testen die vanuit de werkgever georganiseerd worden.

Veilige werkomgeving

De werkgever heeft de plicht om de werkomgeving voor de werknemers veilig en gezond in te richten maar ook dient de werkgever de bedrijfsbelangen te beschermen. De werkgever heeft daarnaast ook een instructierecht. En als met preventieve testen kan worden voorkomen dat het ziekteverzuim stijgt of dat werknemers elkaar besmetten, heeft de werkgever daar voordeel bij.
De financiële regeling is overigens enkel gericht op werkgevers die geen mogelijkheid hebben om werknemers thuis door te laten werken en waarbij 1,5 meter afstand in werksituaties moeilijk te handhaven, zoals bijvoorbeeld in de detailhandel, horeca en zorg- en onderwijsinstellingen.

Financiële tegemoetkoming voor testen van werknemers zonder klachten

De regeling biedt de mogelijkheid om testen te laten afnemen door een BIG-geregistreerde arts of arbodienst die verbonden is aan een testaanbieder. De overheid stelt een tijdelijke tegemoetkoming beschikbaar van € 20,- per afgenomen test die aan de Arbodienst of BIG geregisterde arts wordt uitbetaald. De regeling staat tot en met 31 mei 2021 open en kan worden verlengd met een maand. De verwachting is dat rond de zomer 2021 er meer zelf-testen beschikbaar komen en het perspectief op veiliger werken daarmee voor een groot deel gediend zal zijn.

De uitslag van de test mag enkel met de werknemer worden gedeeld. De bedrijfsarts zal overigens bij een positieve uitslag wel de werkgever laten weten dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Geen verplichting

Werkgevers die werknemers zonder klachten preventief willen laten testen kunnen dat niet verplicht stellen. De medewerking berust enkel op vrijwilligheid en de werkgever mag geen sancties opleggen om medewerking af te dwingen. De werknemer heeft namelijk het recht op lichamelijke integriteit. Stemt de werknemer in met een test dan mag de werkgever vanwege privacy redenen de medische gegevens niet vastleggen of verwerken. Is er sprake van arbeidsongeschiktheid en de werkgever vraagt voordat de werknemer terugkeert op het werk om een test te laten doen? De werknemer die weigert loopt dan wel een risico. Als je namelijk niet meewerkt aan re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid kan dat gevolgen hebben voor je loonaanspraak.

Het aanbieden van testen op het werk zal met de OR of de betrokken personeelsvertegenwoordiging afgestemd dienen te worden en versterkt de juridische positie van de werkgever.

Meer weten over de het laten testen van werknemers of de financiële tegemoetkoming vanuit de overheid? Neem contact met ons op.