Op 5 februari 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer.

Een paar wijzigingen in een notendop:

 • Werknemers krijgen na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract door wijziging van de ketenbepaling (aantal tijdelijke contracten) van twee naar drie jaar.
 • Aanpassing berekening transitievergoeding. Denk aan:
  • De drempeltermijn van twee jaar voordat een werknemer in aanmerking komt voor de transitievergoeding vervalt. Straks heeft de werknemer vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.
  • De feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst geldt voor de berekening van de transitievergoeding. De afronding op halve dienstjaren komt te vervallen.
  • De hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest komt te vervallen.
 • Nieuw is verder de introductie van de cumulatiegrond bij ontslag. Hierdoor kunnen straks verschillende ontslaggronden met elkaar worden gecombineerd. Bijvoorbeeld disfunctioneren (d-grond) en verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Wordt een werknemer ontslagen op een gecumuleerde grond, dan kan de rechter de werknemer een hogere vergoeding toekennen tot maximaal 150% van de transitievergoeding.
 • Payrolling wordt -verder- ontmoedigd door wijziging van de regels. Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Verder krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
 • Werknemers met een nulurencontract of min-maxcontract moeten jaarlijks een aanbod krijgen voor een vast contract. De gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande periode van twaalf maanden is daarvoor de basis. Daarnaast komt er een oproeptermijn van minimaal vier dagen voor de werkgever voor de oproepkracht. In de cao kan hiervan worden afgeweken.
 • De wijzigingen in de WW-premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contact en een hogere premie voor haar flexibele werknemers.

 

Nu is de Eerste Kamer aan zet. In juni wisselt de samenstelling van de Eerste Kamer door de verkiezingen van 20 maart 2019. Het streven is voor deze wisseling het wetsvoorstel plenair te behandelen.